Công ty TNHH CNCD

Địa chỉ: 36/9 Đường D2, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 08 - 3899.2831

Fax:          08 - 3899.2832

Email: info@cncd-vn.com

Website: www.cncd-vn.com

Lĩnh vực kinh doanh: Máy công nghiệp